Studie visar att 75% kroniskt sjuka patienter blev bättre av homeopati

6500 patienter med olika kroniska sjukdomar deltog i studien som utfördes vid det homeopatiska sjukhuset i Bristol, Storbritannien. Studien pågick under sex år och den visar att 75% av patienterna blev friskare av homeopatisk behandling.

Den grupp som reagerade mest positivt av behandlingen var barn. I astmagruppen blev så många som 89 % bättre.

I gruppen som helhet var det 75% som rapporterade att de mådde bättre eller mycket bättre av den homeopatiska behandlingen.

Här nedan en liten sammanfattning:

Allt som allt 6544 personer i studien.
1270 barn: 80.5% blev bättre från kronisk sjukdom
4194 kvinnor: 69.1% blev bättre från kronisk sjukdom
1080 män: 65.2% blev bättre från kronisk sjukdom.

Uppdelat i sjukdom:

Eksem: 14%litet bättre, 23%bättre, 45%mycket bättre = 82% bättre
Astma: 12%litet bättre, 26%bättre, 49%mycket bättre = 89% bättre
Migrän: 21%litet bättre, 27%bättre, 26%mycket bättre = 74% bättre
Artritis: 21%litet bättre, 30%bättre, 19%mycket bättre = 70% bättre
Cancer: 20%litet bättre, 27%bättre, 26%mycket bättre = 73% bättre
Depression: 18%litet bättre, 34%bättre, 19%mycket bättre = 72% bättre
Övergångsbesvär: 15%litet bättre, 27%bättre, 35%mycket bättre = 77%
Ulcerös colit: 15%litet bättre, 24%bättre, 35% mycket bättre = 74% bättre
Crohns sjd

Läs studien här: Homeopathic Treatment for Chronic Disease: A 6-Year, University-Hospital Outpatient Observational Study

Ring P1

Klicka här för fler  Vetenskapliga Undersökningar som bivisar homeopatins effekt

Annonser