Sök

Vetenskapliga bevis

Just another WordPress.com site

Kategori

Uncategorized

Nobel Laureate Explains The Principles of Homeopathy

This paper aims at putting to rest the voices of skeptics, wasting time, on attempting to prove either Similia principle is absurd, Homeopathy doesn’t work or the High dilution has nothing in it.

Nobel Laureate Luc Montagnier is a French virologist and joint recipient of the 2008 Nobel Prize in Physiology or Medicine, for his discovery of the Human Immunodeficiency Virus (HIV) in his recent publication Electromagnetic Signals Are Produced by Aqueous Nanostructures Derived from Bacterial DNA Sequences ; Author: Luc MONTAGNIER et al.; Interdiscip Sci Comput Life Sci (2009) 1: 81-90; 6 January 2009 has brought out fantastic results explaining principles of Homoeopathy.

We have used some excerpts from the above research to show the facts in favoring Homeopathy. Read more

Annonser

Debattinlägg jag skrev på Hanna Brus blogg Dagens Medicin

Hanna Brus, du kritiserar Annika Dopping med att säga att Dopping rekomenderar ”bevisat verkningslösa, övernaturliga behandlingsmetoder som går stick i stäv med allt vetenskapen hittills bevisat”

Problemet med ditt påstående är att det inte är sant. Tvärtom det finns massor av bevis som visar att homeopati fungerar. Ni skeptiker såger dessa studier rakt av med att felaktigt påstå:
1. De är för dåligt utförda
2. De är för små
3. De är inte placebkontrollerade
4. De är bara publicerade i homeopaternas egna tidsskrifter
5. De passar inte in i vetenskapen

Jag ska nu bemöta era argument i tur och ordning:

1. Det är klart att det är varierande kvalité på studierna men studier på skolmediciner kan också visa upp varierande kvalité, skulle jag tro. Men, och det här är viktigt, sammantaget av alla studier på homeopati visar att homeopati fungerar långt bättre än placebo.
2. Vissa är små men andra är stora men fortfarande håller sanningen. Sammantaget visar de att homeopati fungerar.
3. Många är placebokontrollerade, och det är ju sådana ni vill ha, eller hur, men då kommer ni automatiskt dragande med att ”de är dåligt utförda” eller ”studien är för liten”  Alltid finns det argument en skeptiker kan ta till.
4. Homeopater har också tidskrifter, men varför skulle dessa ljuga om studierna och påstå att de är bättre än vad de är? Om skeptiker tror att homeopatins tidskrifter är vinklade, är det då inte nära till hands att tro att även ”erkända” tidsskrifter som Nature och Lancet också skulle vara vinklade.
5. Sist men inte minst att påstå att homeopatin skulle gå tvärs emot allt vad vetenskapen säger är sant, är knappast det heller sant. Ni som frenetiskt upprepar detta, som ett mantra, är en liten högljudd grupp med VoF i spetsen, som har tagit er rätten att som åsiktspolis bestämma vad vanligt folk ska tycka och tänka, vad vetenskap är.

Saken är den att de som vet hur homeopati fungerar har en helt annan uppfattning än er. Det finns 50 000 homeopatipraktiserande läkare plus annan legitimerad personal plus ett antal heilpraktiker ute i EU som använder homeopati i sin arbete att hjälpa sjuka människor att bli friska. Och det finns över 100 miljoner personer som använder sig av homeopatiska läkemedel i europa. Kan alla dessa människor ha fel, tror du Hanna Brus? Läs mer: Brus blogg

En som troligen inte heller håller med er är forskaren Robert Hahn som bland annat har skrivit om Lindes metaanalys, som visar att homeopati är ca 2.5 ggr bättre än placebo. Han har skrivit två artiklar om homeopati, alternativmedicin och forskning, som är mycket läsvärda:
http://roberthahn2010.wordpress.com/2010/10/30/skall-vi-sla-ihjal-homeopatin-idag/
http://roberthahn2010.wordpress.com/2010/10/09/sa-avfardas-alternativmedicinen/

Marina Szöges, homeopat
Redaktör för E-tidningen Dagens Homeopati
http://dagenshomeopati.se/

Detta eviga tjat om homeopati, att den inte skulle fungera

Att Anna Bäsén och föreningen ”Vetenskap och Folkbildning”  hela tiden trummar ut osanningen att det inte finns vetenskapliga bevis som visar att homeopati fungerar är en lögn.

Det finns massor av bevis som visar att homeopati funger. Längre ned i denna blogg kan man läsa om detta. Men det jag nu vill berätta är att Anna Bäsén inte riktigt vet vad hon talar om när hon skriver om homeopati.

Bäsén ska föreställa vara sakkunnig på området men hon vet inte själv vad homeopati är och hur denna läkekonst fungerar och praktiseras.

Satt på SVT debatt torsdagen 7/6 och berättade på fullt allvar att hon hade varit hos en homeopat som hade pendlat fram en medicin åt henne. Hade varit där i ”egenskap at sig själv” och menade att det var humbug det homeopaten gjorde.

Om Bäsén är så kunnig som hon vill göra sken av, borde hon ha förstått att ”homeopaten” hon var hos inte var en renrasig homeopat, eftersom homeopati inte praktiseras med hjälp av pendel.

Homeopatins viktigaste princip är likhetslagen. Lika botar lika och där har pendeln ingenting att tillföra, och det borde Anna Bäsén veta.

Och det anmärkningsvärda är att Anna Bäsén tar upp ett sådant fall, som alltså inte överensstämmer med vad homeopati är och hur den praktiseras, när hon skall beskriva homeopatins arbetssätt.  Men snarare kan man misstänka att hon själv tyckte det var ett bra exempel, en avvart,  att använda sig av, i sin kamp att misskreditera homeopatin.

Expressen

Repliksvar till VoF och Dan Larhammar från Chris Jörgenfelt

Naturen är mer komplex än skeptikergruppens förståelse. Sjukdom och hälsa är ett lika komplext område som naturen för övrigt. En förståelse för mekanismerna kräver en helhetssyn och täcks därmed inte tillräckligt väl av den kvantitativa forskningsmetodik som används inom medicinsk vetenskap.

Att arbeta för en ökad förståelse för bakomliggande orsaker till kroniska sjukdomar hade varit ett bättre sätt att använda all er samlade kompetens, istället för att bekämpa människor med en annan uppfattning än er egen.

VoF hade även framstått som mer trovärdigt om ni använder er kunskap till att också lyfta fram de forskningssvagheter och biverkningsproblem som finns inom den konventionella medicinen.

Inledningsvis sätter ni fingret på ett stort problem inom den homeopatiska världen. Att det finns företag och terapeuter som försöker använda homeopatiska preparat på samma sätt som konventionella läkemedel. Detta trots att behandlingsmetoden ska ta hänsyn till individens helhetsbild istället för enskilda symtom. Homeopati är fortfarande en mycket ofullständig vetenskap, som det kommer att ta lång tid att utveckla till sin fulla potential. Ett första steg i den riktningen är att myndigheterna inför ordentliga utbildningskrav för alla som önskar arbeta med homeopati. Några skattepengar går inte heller till vår verksamhet. Istället är alla företagare som betalar både moms och skatt.

Potentieringsprocessen (som ni kallar förtunningar) innebär att preparatet omväxlande blir utspätt enligt instruktionerna i den europeiska farmakopén och sedan skakas kraftfullt. Utan skakningarna blir det inget homeopatiskt läkemedel utan ”vatten” som ni kallar det. Det finns som jag skrev i föregående inlägg ingen förklaringsmodell inom dagens vetenskap för hur potentierade preparat fungerar. Men det betyder inte att de inte fungerar. Läs igenom FASS och se hur många läkemedel ni finner där som har ”verkningsmekanism okänd” utan att det förhindrar deras användande.

Innan ni dömer ut homeopatin vill jag dessutom be er förklara vad medvetandet egentligen är. Trots all kunskapsbaserad forskning finns det idag ingen som kan vetenskapligt beskriva hur vårt medvetande fungerar. Det borde leda till en viss ödmjukhet och lämna en dörr på glänt till att det ännu återstår väldigt mycket forskningsarbete innan alla bitarna i livets pussel ligger på rätt plats.

Angående forskningen ni refererar till av Ernst (2002) i British Journal of Clinical Pharmacology samt Shang et al (2005) i The Lancet hänvisar jag vidare till läkaren och forskaren Robert Hahns blogg där han går igenom respektive forskningsrapport. Hahn visar att det negativa resultatet för forskningsrapporterna bygger på att 95 % av alla tillgängliga homeopatiska forskningsrapporter är borttagna ur Ernst studie trots att de håller god kvalitet.

För Shangs studie är siffran istället 93 %. Det är naturligtvis lätt att åstadkomma ett vinklat resultat om man på luddiga grunder plockar bort större delen av alla positiva forskningsrapporter. Läs mer på hans blogg: http://roberthahn2010.wordpress.com under rubriken ”Skall vi slå ihjäl homeopatin idag?”

Fortfarande är metastudien från 1997 av Klaus Linde och medarbetare (Lancet 1997; 350: 834-43) med en genomgång av 186 studier där homeopati har jämförts med placebo den bästa. När all data från samtliga studier slogs samman var homeopati 2,36 gånger bättre än placebo, vilket är en kraftfull statistisk säkerhetsmarginal.
Chris Jörgenfelt

SvD

Vetenskap och Folkbildning sprider desinformation om homeopati

Det är anmärkningsvärt att många skeptiker till homeopatin säger att det ”inte finns forskning” som visar att homeopati fungerar. Sådana påståenden är fullständigt felaktiga och ändå är de vanliga på Internet och även i vissa granskande facktidskrifter.

Lite efterforskning kan avslöja många högkvalitativa studier som har publicerats i respekterade medicinska och vetenskapliga tidskrifter, som bland annat Lancet, British Medical Journal, Pediatrics, Pediatric Infectious Disease Journal, Chest, och även om en del av dessa tidskrifter också publicerat forskning med negativa resultat för homeopatin, finns där många fler undersökningar som visar positiva än negativa resultat.

Homeopatin ses som ett hot

Oriktiga påståenden och desinformation om homeopati är förväntad, eftersom detta medicinska system medför ett starkt och påtagligt hot mot ekonomiska intressen inom läkemedelsindustrin, för att inte tala om den biomedicinska filosofin och världsbilden. Det är därför inte förvånande att British Medical Association hade fräckheten att referera homeopatin till ”häxkonst”. Det är förutsägbart att om man går ut på häxjakt, så kommer man ofrånkomligen att hitta ”häxor”, speciellt som det finns speciella fördelar med att demonisera en potentiell konkurrent. (Homeopati spelar en mycket större roll i Europa än i USA)

Skeptiker till homeopatin har länge hävdat att homeopatiska mediciner inte innehåller någonting alls, eftersom de är alltför utspädda. Emellertid har ny forskning från det respekterade indiska Institute of Technology bevisat närvaron av ”nanopartiklar” i utgångsmaterialet, även vid extrema utspädningar.

Transmissionselektronmikroskop

Forskare har med transmissionselektronmikroskop visat elektrondiffraktion, och med kemiska analyser, genom induktivt kopplad plasma-atomär emissionsspektrometri ( ICP-AES) påvisat närvaron av fysiska enheter i dessa extrema utspädningar. (24) I ljuset av denna forskning kan man nu fastställa, att var och en som påstår att där ”inte finns någonting” i homeopatiska läkemedel, antingen helt enkelt är oinformerad eller oärlig.

Eftersom forskarna fått bevis för existens av nanopartiklar i homeopatiska medel vid två olika höga potenser (C30 och C200), och eftersom det gäller test av fyra olika läkemedel (Zincum met./ zink; Aurum met./ guld; Stannum met./tenn och Cuprum met./ koppar), fastställer de att denna studie ger klara och konkreta bevis.

Små doser har också effekt

Även om skeptiker till homeopatin menar att homeopatiska doser ändå är för små för att ha en biologisk effekt, har sådana antaganden bevisats vara felaktiga. Det multidisciplinära området om smådoseffekter kallas för ”hormesis”, och ca 1000 studier från vitt skilda vetenskapliga specialiteter har bekräftat en signifikant, och ibland en betydande effekt, av små doser av en speciell substans på biologiska system.

Ett speciellt tema i den vetenskapligt granskande tidskriften Human and Experimental Toxicology (Juli 2010 ) ägnade sig åt sambandet mellan hormesis och homeopati (25). Artiklarna kring detta tema verifierar styrkan av olika substanser i homeopatiska doser.

Sund skepticism?

Till slut bör nämnas att skepticism inom vilket område som helst är viktig för utveckling av vetenskap och medicin. Emellertid, som det som sägs av nobelpristagaren Brian Josephson, så har många vetenskapsmän en ”patologisk misstro” inom vissa områden som ofrånkomligt skapar en ohälsosam och ovetenskaplig attityd, och blockerar den verkliga sanningen och vetenskapen.

Skepticism är som bäst när dess förespråkare inte försöker avspisa forskning eller samtal kring vissa ämnen, utan i stället undersöker möjliga nya (eller gamla) vägar att förstå och verifiera ovanliga, men utmanande fenomen. Vi har alla denna utmaning när vi utforskar och utvärderar de biologiska och kliniska effekterna av homeopatiska läkemedel.

Inlägget är ett utdrag ur artikeln ”Nobelpristagaren Luc Montagnier stöder den homeopatiska vetenskapen” av homeopaten Dana Ullman: Läs mer

SvD SvD SvD

 

Sjuka människor vill ha alternativmedicin

Mer troligt är att Miljöpartiet kommer att få röster, för att de stöder alternativmedicinen. Vi är en växande skara i detta land som tröttnat på att alternativmedicinen hela tiden baktalas.

Medvetenheten om skolmedicinens återvändsgränd växer bland de kroniskt sjuka. Det enda de får är kemiska mediciner som har till uppgift att symptomlindra men aldrig bota.

Läkemedelsindustrin gnuggar sina händer och ser det lukrativa i att inte bota patienter, det är medicinering livet ut som oftast gäller. För varför bota? det är en dålig affärsidé, för ett läkemedelsföretag.

Så stå på er Miljöpartiet; hjälp folket att få tillgång till alternativmedicin. Ge dem ett val. Låt patienten själv få välja vilken vård hon/han vill ha. Och förutsättning för att kunna göra ett val mellan skolmedicin och komplementärmedicin är att också alternativmedicinen får finnas till.

Dessutom finns det massor av forskning som visar att alternativmedicin fungerar. Ta en titt på: vetenskap-forskning.se/. Där finns det vetenskapliga bevis rörande många intressanta ämnen.

Och på Dagens Homeopati finns det artiklar plus forskning som visar att homeopati har effekt, lång utöver den så kallade placeboeffekten. Läs mer

SvD

Nobelpristagaren Luc Montagnier stöder homeopatin

Dr. Luc Montagnier, den franska virologen som fick Nobelpriset 2008 för upptäckten av AIDS viruset, har förvånat vetenskapsvärlden med sitt starka stöd för homeopatisk medicin.

Text Dana Ullman. Översättning E.Z

I en anmärkningsvärd intervju publicerad i Science magazine 24 december 2010 (1) uttrycker professor Luc Montagnier starkt stöd för den så ofta förtalade och missförstådda medicinska specialiteten homeopati.

Även om homeopati har funnits över hela världen i mer än 200 år och har varit den ledande alternativmedicinska behandlingsmetoden som använts av läkare i Europa,(2) har de flesta skolmedicinska läkare och vetenskapsmän uttryckt skepticism angående dess effektivitet p g a de extremt låga doserna som används.

De flesta kliniska försök som gjorts på homeopatiska läkemedel, och som publicerats i granskande facktidskrifter har uppvisat positiva kliniska resultat,(3, 4) speciellt i behandlingen av allergisk astma (5,6), influensa, (7) fibromyalgi, (8,9) ledgångsreumatism, (10) barndiarréer, (11) återhämtning efter bukkirurgi, (12) ADHD, (13) och reduktion av biverkningar efter konventionell cancerbehandling. (14) I tillägg till kliniska försök, har flera hundra grundläggande vetenskapliga studier bekräftat den biologiska effekten av homeopatiska läkemedel. I en typ av grundforskning, s k in vitro studier, kontrollerade man 67 experiment (1/3 var återupprepningar) och nästan ¾ av alla dessa var positiva.(15, 16)

Förutom ett flertal grundläggande vetenskapliga undersökningar och klinisk forskning, finns ytterligare bevis för homeopatin i det faktum att den fick stor popularitet i England och Europa under 1800-talet. Detta tack vare de imponerande resultaten människor upplevde i behandlingen av epidemier som härjade på den tiden, såsom kolera, tyfus, gula febern, scharlakansfeber och influensa.

Luc Montagnier, som är grundare av och ordförande i World Foundation for AIDS Research and Prevention, hävdade, ” Jag kan inte säga att homeopatin har rätt i allt. Vad jag kan säga nu är att de kraftigt utspädda lösningarna, som används i homeopatin, är rätt. Kraftiga utspädningar av någonting är inte ingenting. De är vattenstrukturer som imiterar originalmolekylerna.

Montagnier refererar till sin experimentella forskning som bekräftar en av de kontroversiella sidorna i homeopatisk medicin, som använder efter varandra följande utspädningar med där emellan kraftig skakning. Även om det är vanligt att dagens vetenskapsmän antar att inga av ursprungsmolekylerna finns kvar i lösningen, visar Montagniers forskning (liksom hans kollegors) att elektromagnetiska signaler från den ursprungliga medicinen kvarstår i vattnet och har dramatiska biologiska effekter.

Montagnier har just fått en ny befattning vid Jiaotong universitetet i Shanghai, Kina (refereras ofta till som Kinas motsvarighet till Massachusetts Institut of Technologi), där han kommer att arbeta på ett nytt institut som bär hans namn. Detta arbete har fokus på en ny vetenskaplig rörelse där fysik, biologi och medicin möts, det fenomen att elektromagnetiska vågor skapas av DNA i vatten. Han kommer med sitt team att studera både den teoretiska grunden och möjlig tillämpning av dessa fenomen inom medicinen.

Montagniers nya forskning undersöker de elektromagnetiska vågor som han menar utgår från starkt utspädda lösningar med DNA från olika patogena organismer. Montagnier framhåller: ”Vad vi har funnit är att DNA åstadkommer strukturella förändringar i vatten, som kvarstår även i mycket höga utspädningar och som leder till resonanta elektromagnetiska signaler som vi kan mäta. Allt DNA åstadkommer inte signaler som vi kan mäta med våra instrument. Signaler av hög intensitet kommer från bakterie- och virus DNA.

Montagnier hävdar att dessa nya observationer kommer att leda till nya behandlingar för många kroniska sjukdomar, inkluderande, men inte begränsat till autism, Alzheimers sjd, Parkinsons sjd och MS.

Montagnier skrev första gången om sina fynd 2009, (17) och sedan i mitten av 2010 talade han vid ett prestigefyllt möte med andra Nobelpristagare där han uttryckte intresse för homeopati och innebörden av detta medicinska system. (18)

Franska pensionslagar tillåter inte Montagnier, som är 78 år, att arbeta på ett allmänt institut, vilket begränsar möjligheten till forskningsmedel. Montagnier menar att möjligheterna att få forskningsmedel från läkemedelsindustrin eller andra konventionella forskningsfonder är osannolika med tanke på den antagonistiska atmosfären mot homeopati och naturmedicin.

Montagniers nya forskning väcker minnen från en av de mest sensationella händelserna inom fransk vetenskap, den s k ” Benveniste affären ”. En högst respekterad immunolog Dr. Jacques Benveniste, som dog 2004, genomförde en studie som var replikerbar i tre andra universitets laboratorier och som publicerades i tidningen Nature (19).

Benveniste och andra forskare använde extremt utspädda lösningar av substanser som hade effekt på en typ av vita blodkroppar som kallas basofiler.

Även om Benvenistes arbete blev misstänkliggjort, (20) ser Montagnier honom som en ”modern Galilei” som var långt före sin tid och som angreps för att ha undersökt ett medicinskt och vetenskapligt område som ”rättrogna” felaktigt förbisett och demoniserat.

Stöd från en annan Nobelpristagare

I tillägg till Benveniste och Montagnier kommer en tungt vägande uppfattning från Brian Josephson , Ph D och som likt Montagnier, är Nobelpristagare.

Som svar på en artikel i tidskriften New Scientist, skriver Josephson en kommentar till påståenden om homeopatin: ”Kritiken som centrerar sig på den försvinnande lilla mängden av lösta molekyler som finns i en lösning efter den har blivit utspädd upprepade gånger, är ovidkommande, då förespråkarna för homeopatiska läkemedel inte tillskriver deras effekt till antalet molekyler som finns i vattnet, utan modifikationen av vattnets struktur.

Ensidiga analyser kan mena att vatten i egenskap av flytande form, inte kan ha den strukturen som krävs för detta synsätt. Man kan påvisa kristaller som flödar i en lösning, men kan bevara en ordnad struktur. Detta visar på begränsningarna med ett sådant synsätt. Det finns inte, så långt jag känner till, någon motbevisning mot homeopati som är välgrundad efter att man tagit detta i beaktande.

Ett närliggande, experimentellt välgrundat fenomen, som lyfts fram av Jacques Benvenistes kollega Yolene Thomas och även andra, är ”vattnets minne”. Om det här stämmer, skulle detta ha större betydelse än homeopatin själv och bevisa den moderna vetenskapsvärldens begränsade syn som utan att undersöka sådana påståenden, avfärdar dem utan vidare.(21)

Efter hans kommentar, utfrågades Josephson, som är professor emeritus på Cambridges Universitet, hur det kom sig att han blev förespråkare för sådana okonventionella idéer. Han svarar: ”Jag var på en konferens där den franske immunologen Jacques Benveniste för första gången talade om sin upptäckt att vatten har ett ”minne” för föreningar som en gång lösts i det, vilket skulle kunna förklara hur homeopati fungerar. Hans upptäckter framkallade en orimligt stark reaktion hos vetenskapsmän och man slogs av hur illa han blev behandlad. (22)

Josephson fortsatte att beskriva hur många vetenskapsmän idag lider av ” patologiska tvivel” dvs, de upprätthåller en ovetenskaplig attityd som förkroppsligas av uttalandet ” även om det var sant skulle jag inte tro på det.”

Efter detta har Josephson, med lätt ironi, svarat skeptikerna angående den kroniska okunnigheten om homeopati: ”Idén att vatten kan ha ett minne kan enkelt motbevisas av vilket som helst av en mängd enkelt förstådda grundlösa argument.”

I en intervju i tidningen Science, uttrycker Montagnier verklig oro över den ovetenskapliga atmosfär som finns runt vissa okonventionella områden såsom homeopati, ”jag har fått höra att vissa personer har upprepat Benvenistes resultat, men är rädda för att publicera dem pga den intellektuella terrorn från personer som inte förstår det”.

Montagnier avslutar intervjun, när han tillfrågas om han inte är orolig för att glida in i pseudovetenskap, med att svara orubbligt: ”Nej, eftersom det inte är pseudovetenskap, det är inte kvacksalveri. Där finns verkliga fenomen som förtjänar vidare studier.”

Desinformationen som skeptikerna sprider

Det är tillräckligt anmärkningsvärt att många skeptiker till homeopati faktiskt säger att det ”inte finns forskning” som visar att homeopati fungerar. Sådana påståenden är fullständigt felaktiga och ändå är de vanliga på Internet och även i vissa granskande facktidskrifter. Lite efterforskning kan avslöja många högkvalitativa studier som har publicerats i respekterade medicinska och vetenskapliga tidskrifter, såsom Lancet, British Medical Journal, Pediatrics, Pediatric Infectious Disease Journal, Chest och många flera. Även om en del av dessa tidskrifter också publicerat forskning med negativa resultat för homeopatin, finns där många fler undersökningar som visar positiva än negativa resultat.

Oriktiga påståenden och desinformation om homeopati är förväntad, eftersom detta medicinska system medför ett starkt och påtagligt hot mot ekonomiska intressen inom medicinen, för att inte tala om den biomedicinska filosofin och världsbilden. Det är därför inte förvånande att British Medical Association hade fräckheten att referera homeopatin till ”häxkonst”. Det är förutsägbart att om man går ut på häxjakt, så kommer man ofrånkomligen att hitta ”häxor”, speciellt som det finns speciella fördelar med att demonisera en potentiell konkurrent. (Homeopati spelar en mycket större roll i Europa än i USA)

Skeptiker till homeopati har länge hävdat att homeopatiska mediciner inte innehåller någonting alls, eftersom de är alltför utspädda. Emellertid har ny forskning från det respekterade indiska Institute of Technology bevisat närvaron av ”nanopartiklar” i utgångsmaterialet, även vid extrema utspädningar. Forskare har med transmissionselektronmikroskop visat elektrondiffraktion, och med kemiska analyser, genom induktivt kopplad plasma-atomär emissionsspektrometri ( ICP-AES) påvisat närvaron av fysiska enheter i dessa extrema utspädningar. (24) I ljuset av denna forskning kan man nu fastställa, att var och en som påstår att där ”inte finns någonting” i homeopatiska läkemedel, antingen helt enkelt är oinformerad eller oärlig.

Eftersom forskarna fått bevis för existensen av nanopartiklar i homeopatiska medel av två olika höga potenser (30C och 200C), och eftersom de testat fyra olika läkemedel (Zincum met./ zink; Aurum met./ guld; Stannum met./tenn och Cuprum met./ koppar), fastställer de att denna studie ger konkreta bevis.

Även om skeptiker till homeopati menar att homeopatiska doser ändå är för små för att ha en biologisk effekt, har sådana antaganden bevisats vara felaktiga. Det multidisciplinära området om smådoseffekter kallas för ”hormesis”, och ca 1000 studier från vitt skilda vetenskapliga specialiteter har bekräftat en signifikant, och ibland en betydande effekt, av små doser av en speciell substans på biologiska system.

Ett speciellt tema i den vetenskapligt granskande tidskriften Human and Experimental Toxicology (Juli 2010 ) ägnade sig åt sambandet mellan hormesis och homeopati (25). Artiklarna kring detta tema verifierar styrkan av olika substanser i homeopatiska doser.

Till slut bör nämnas att skepticism inom vilket område som helst är viktig för utveckling av vetenskap och medicin. Emellertid, som det som sägs av nobelpristagaren Brian Josephson, så har många vetenskapsmän en ”patologisk misstro” inom vissa områden som ofrånkomligt skapar en ohälsosam och ovetenskaplig attityd, och blockerar den verkliga sanningen och vetenskapen. Skepticism är som bäst när dess förespråkare inte försöker avspisa forskning eller samtal kring vissa ämnen, utan i stället undersöker möjliga nya (eller gamla) vägar att förstå och verifiera ovanliga, men utmanande fenomen. Vi har alla denna utmaning när vi utforskar och utvärderar de biologiska och kliniska effekterna av homeopatisk medicin.

Originalartikel:  Natural News

Referenser
(1) Enserink M, Newsmaker Interview: Luc Montagnier, French Nobelist Escapes ”Intellectual Terror” to Pursue Radical Ideas in China. Science 24 December 2010: Vol. 330 no. 6012 p. 1732. DOI: 10.1126/science.330.6012.1732

(2) Ullman D. Homeopathic Medicine: Europe’s #1 Alternative for Doctors. http://www.huffingtonpost.com/dana-…

(3) Linde L, Clausius N, Ramirez G, et al., ”Are the Clinical Effects of Homoeopathy Placebo Effects? A Meta-analysis of Placebo-Controlled Trials,” Lancet, September 20, 1997, 350:834-843.

(4) Ludtke R, Rutten ALB. The conclusions on the effectiveness of homeopathy highly depend on the set of analyzed trials. Journal of Clinical Epidemiology. October 2008. doi: 10.1016/j.jclinepi.2008.06/015.

(5) Taylor, MA, Reilly, D, Llewellyn-Jones, RH, et al., Randomised controlled trial of homoeopathy versus placebo in perennial allergic rhinitis with overview of four trial Series, BMJ, August 19, 2000, 321:471-476.

(6) Ullman, D, Frass, M. A Review of Homeopathic Research in the Treatment of Respiratory Allergies. Alternative Medicine Review. 2010:15,1:48-58. http://www.thorne.com/altmedrev/.fu…

(7) Vickers AJ. Homoeopathic Oscillococcinum for preventing and treating influenza and influenza-like syndromes. Cochrane Reviews. 2009.

(8) Bell IR, Lewis II DA, Brooks AJ, et al. Improved clinical status in fibromyalgia patients treated with individualized homeopathic remedies versus placebo, Rheumatology. 2004:1111-5.

(9) Fisher P, Greenwood A, Huskisson EC, et al., ”Effect of Homoeopathic Treatment on Fibrositis (Primary Fibromyalgia),” BMJ, 299(August 5, 1989):365-6.

(10) Jonas, WB, Linde, Klaus, and Ramirez, Gilbert, ”Homeopathy and Rheumatic Disease,” Rheumatic Disease Clinics of North America, February 2000,1:117-123.

(11) Jacobs J, Jonas WB, Jimenez-Perez M, Crothers D, Homeopathy for Childhood Diarrhea: Combined Results and Metaanalysis from Three Randomized, Controlled Clinical Trials, Pediatr Infect Dis J, 2003;22:229-34.

(12) Barnes, J, Resch, KL, Ernst, E, ”Homeopathy for Post-Operative Ileus: A Meta-Analysis,” Journal of Clinical Gastroenterology, 1997, 25: 628-633.

(13) M, Thurneysen A. Homeopathic treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder: a randomised, double blind, placebo controlled crossover trial. Eur J Pediatr. 2005 Dec;164(12):758-67. Epub 2005 Jul 27.

(14) Kassab S, Cummings M, Berkovitz S, van Haselen R, Fisher P. Homeopathic medicines for adverse effects of cancer treatments. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2.

(15) Witt CM, Bluth M, Albrecht H, Weisshuhn TE, Baumgartner S, Willich SN. The in vitro evidence for an effect of high homeopathic potencies–a systematic review of the literature. Complement Ther Med. 2007 Jun;15(2):128-38. Epub 2007 Mar 28.

(16) Endler PC, Thieves K, Reich C, Matthiessen P, Bonamin L, Scherr C, Baumgartner S. Repetitions of fundamental research models for homeopathically prepared dilutions beyond 10-23: a bibliometric study. Homeopathy, 2010; 99: 25-36.

(17) Luc Montagnier, Jamal Aissa, Stephane Ferris, Jean-Luc Montagnier, Claude Lavallee, Electromagnetic Signals Are Produced by Aqueous Nanostructures Derived from Bacterial DNA Sequences. Interdiscip Sci Comput Life Sci (2009) 1: 81-90.
http://www.springerlink.com/content…

(18) Nobel laureate gives homeopathy a boost. The Australian. July 5, 2010. http://www.theaustralian.com.au/new…

(19) Davenas E, Beauvais F, Amara J, et al. (June 1988). ”Human basophil degranulation triggered by very dilute antiserum against IgE”. Nature 333 (6176): 816-8.

(20) Maddox J (June 1988). ”Can a Greek tragedy be avoided?”. Nature 333 (6176): 795-7.

(21) Josephson, B. D., Letter, New Scientist, November 1, 1997.

(22) George A. Lone Voices special: Take nobody’s word for it. New Scientist. December 9, 2006.

(23) Personal communication. Brian Josephson to Dana Ullman. January 5, 2011.

(24) Chikramane PS, Suresh AK, Bellare JR, and Govind S. Extreme homeopathic dilutions retain starting materials: A nanoparticulate perspective. Homeopathy. Volume 99, Issue 4, October 2010, 231-242.

(25) Human and Experimental Toxicology, July 2010: http://het.sagepub.com/content/vol2…
To access free copies of these articles, see: http://www.siomi.it/siomifile/siomi…

SvD

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑